The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Hantering av mobila enheter

Utrusta den människocentrerade arbetsplatsen

Fujitsus hantering av mobila enheter är en heltäckande tjänst för hantering och support av enheter, tillämpningar och användare samtidigt som vi säkerställer att alla säkerhetspolicyer efterlevs konsekvent.

Ta reda på mer

Virtuella klienttjänster

En heltäckande virtualiseringslösning för datorer och tillämpningar, som utformats för att hjälpa dig att sänka IT-kostnaderna, utrusta alla i personalen och säkerställa robust datasäkerhet.

Ta reda på mer

Klassiska arbetsplatstjänster

Fujitsus klassiska arbetsplatstjänster innebär centraliserad hantering av slutanvändarnas hela IT-livscykel – från provisionering och drift till kassering.

Ta reda på mer

Samarbetstjänster

Heltäckande användarsupport när det gäller att hitta och dela information, vilket gör att användarna kan samarbeta produktivt och kostnadseffektivt med kollegor över hela världen.

Ta reda på mer

Service Desk

När det gäller allt från självbetjäning för medarbetarna till specialistsupport erbjuder vi tjänster 24/7 i alla tidszoner och på alla språk. Vår proaktiva metod gör att vi kan identifiera och eliminera problem innan de påverkar företaget.

Ta reda på mer

Arbetsplatsutvärdering

När verksamheten förändras måste arbetsplatsen anpassa sig. Fujitsus beprövade, standardiserade arbetsplatsutvärdering ger en effektiv analys av IT-miljön på din arbetsplats. Du får specifika rekommendationer som hjälper dig att förbättra effektiviteten och hjälper dig att tydligt definiera vilka krav du främst bör ställa på de föreslagna lösningarna.

Den här hjälpen och vägledningen utgår från en verktygsbaserad analys utan agent som utförs av en specialiserad konsult och som visar den nuvarande infrastruktursituationen. Rekommendationerna baseras på dessa slutsatser och på företagets övergripande mål. Med hjälp av den resulterande rapporten kan du fatta välgrundade strategiska beslut för din arbetsplats som är i linje med de övergripande företagsmålen.

Ta reda på mer