Arbetsplatsutvärdering

Arbetsplatsutvärdering

När verksamheten förändras måste arbetsplatsen anpassa sig. Fujitsus beprövade, standardiserade arbetsplatsutvärdering ger en effektiv analys av IT-miljön på din arbetsplats. Du får specifika rekommendationer som hjälper dig att förbättra effektiviteten och hjälper dig att tydligt definiera vilka krav du främst bör ställa på de föreslagna lösningarna.

Den här hjälpen och vägledningen utgår från en verktygsbaserad analys utan agent som utförs av en specialiserad konsult och som visar den nuvarande infrastruktursituationen. Rekommendationerna baseras på dessa slutsatser och på företagets övergripande mål. Med hjälp av den resulterande rapporten kan du fatta välgrundade strategiska beslut för din arbetsplats som är i linje med de övergripande företagsmålen.

Vad du får

  • En detaljerad analys av den faktiska statusen hos din arbetsplatsmiljö, inklusive en klassificering av befintliga användargrupper och en lista över alla tillämpningar 
  • En tydlig bild av vad du kan uppnå med de planerade arbetsplatslösningarna
  • Specialisthjälp med att välja den rätta arbetsplatstekniken för din organisation 
  • Konsultation för produkter från olika leverantörer
  • Inblick i möjliga migreringsscenarier

Ytterligare information

När data om din nuvarande situation samlats in och analyserats kan vi som nästa steg rekommendera Fujitsus tjänst för arbetsplatshantering, där vi på ett kostnadseffektivt sätt driver och ger support för IT-arbetsplatser under hela livscykeln till ett fast pris per användare.