Klassiska arbetsplatstjänster

Klassiska arbetsplatstjänster

Fujitsus klassiska arbetsplatstjänster innebär centraliserad hantering av slutanvändarnas hela IT-livscykel – från provisionering och drift till kassering.

Livscykelhantering för slutanvändar-IT

Distribuerad arbetsplatshantering

 • Individuell arbetsplatskonfiguration
 • Personligt anpassad installation
 • Centraliserad drift, inklusive proaktiv global service, underhåll och support

Hanterade utskriftstjänster

 • Expertutvärdering av infrastrukturen
 • Leverera rätt funktioner och rätt utskriftskapacitet på rätt plats
 • Konsolidera och ta kontroll över all din skrivar- och multifunktionsutrustning
 • Få insyn i och kontroll över utgifterna för din utskriftsinfrastruktur och ditt förbrukningsmaterial

Standardiserade och optimerade tjänster

 • Webbassisterade tjänster 24/7 för alla användare
 • Främja användarnas produktivitet på filialkontor och över nationsgränser
 • Minska riskerna och kostnaderna med ett mer effektivt resursutnyttjande
 • Fördefinierade servicenivåavtal och olika transparenta prismodeller