Service Desk

Service Desk

När det gäller allt från självbetjäning för medarbetarna till specialistsupport erbjuder vi tjänster 24/7 i alla tidszoner och på alla språk. Vår proaktiva metod gör att vi kan identifiera och eliminera problem innan de påverkar företaget.

En enda kontaktpunkt för slutanvändare

  • Problemlösning med snabbt gensvar håller igång verksamheten
  • En Sense and Respond-metod för analys av trender och kontinuerliga förbättringar
  • En förstklassig användarupplevelse som ger nöjda medarbetare och ökad produktivitet

”Shift-Left”-metod

  • Minska supportkostnaderna genom att förlägga arbetet till en billigare tjänstenivå
  • Med specialiserade Service Desk-agenter kan fler problem lösas på första försöket
  • Med hjälp av verktyg för fjärrhantering kan potentiella problem identifieras innan de uppstår på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt
  • Med självbetjäningsverktyg kan användarna själva utföra vanliga åtgärder som att återställa lösenord

Flexibilitet och räckvidd

  • Service Desk kan tillhandahållas som en fristående tjänst eller som en integrerad del av våra slutanvändartjänster
  • Dela tjänster med andra organisationer eller ha en egen Service Desk som endast betjänar ditt företag
  • Fujitsu har 5 500 representanter (3 500 i Europa) som ger kundsupport på 41 olika språk – dagen lång, alla dagar