Enhetlig kommunikation och samarbete

Enhetlig kommunikation och samarbete

Bädda för innovation med hjälp av integrering

Lämna isolerade kommunikationsöar med många enheter, olika supportteam och olika strategier och gå mot en enhetlig samarbetsmiljö som är förenklad, effektiv och konsekvent.

Sömlös kommunikation för ett produktivt samarbete

Med samarbetstjänster och klientenheter från Fujitsu kan du förändra ditt sätt att göra affärer.

  • Erbjud en enkel och konsekvent användarupplevelse
  • Se till att dina medarbetare får tillgång till den information och de resurser de behöver, när de behöver dem
  • Säkerställ pålitlig datasäkerhet och regelefterlevnad
  • Minska resekostnader och miljöpåverkan genom att byta ut fysiska möten mot videokonferenser och virtuella samarbetsmiljöer
  • Ge den mobila personalen det de behöver för att bli mer produktiva
  • Möjliggör snabbare informationsåtkomst för att ge kunderna en bättre upplevelse
  • Gör mesta möjliga av din befintliga IT-infrastruktur för att sänka kostnaderna och göra hanteringen mindre komplex