Säkerhetslösningar för arbetsplatsen

Säkerhetslösningar för arbetsplatsen

Hitta en balans mellan en säker arbetsplats och en produktiv arbetsstyrka

Förluster eller läckor av känslig information från användarenheter är ett betydande orosmoment för alla organisationer. IT-personalens uppgift är att skydda företagets nätverk, data och tjänster samtidigt som de tillhandahåller information och snabbare och mer effektiv kommunikation för att främja produktiviteten. Allt detta måste dessutom ske med hänsyn till en hotbild som ständigt förändras.

Fujitsus omfattande lösningar för arbetsplatssäkerhet kan hjälpa dig att hitta en balans mellan säkerhet och åtkomst där personalen kan vara så produktiv som möjligt samtidigt som organisationen är skyddad.

FUJITSU Palm Secure

Fujitsus enhet för venmönsteravläsning är ett autentiseringssystem som använder den senaste biometriska säkerhetstekniken. Den här kontaktlösa enheten ger en lättanvänd och hygienisk lösning för att verifiera identitet genom att läsa av venmönster med nära infraröda strålar. Det avoxiderade hemoglobinet i handflatans vener absorberar dessa strålar, minskar reflektionsgraden och får venerna att se ut som ett svart mönster. Mönstret verifieras sedan mot ett förregistrerat mönster i syfte att autentisera individen.

Mer om Palm Secure

FUJITSU Workplace Protect

Informationssäkerhet börjar med att man begränsar åtkomsten till klientenheterna. Fujitsus Workplace Protect-lösning skyddar konfidentiella data och program genom att på ett korrekt sätt verifiera och autentisera datoranvändare och förebygga otillåten användning på ett effektivt sätt.

Mer om Workplace Protect

FUJITSU EraseDisk

EraseDisk är en funktion som är inbyggd i den fasta systemprogramvaran och som används för att radera alla data från en hårddisk, pålitligt och permanent. Alla känsliga data raderas oåterkalleligen från hårddisken innan den kasseras, säljs vidare eller får operativsystemet uppgraderat.

Mer om EraseDisk

FUJITSU CELVIN NAS-server

Fujitsus CELVIN NAS-servrar ger all den flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet som du behöver. Det intuitiva grafiska användargränssnittet möjliggör datahantering med lågt underhållsbehov. Den unika kapaciteten för fjärreplikering i realtid minskar risken för dataförluster avsevärt. Samtidigt bidrar centraliserad lagring till att sänka kostnaderna för lagring och hantering av data.

Mer om CELVIN NAS-servern