Virtuella klienter

Virtuella klienter

Enkelhet och säkerhet

Med lösningar för datorvirtualisering från Fujitsu kan du leverera säkra tjänster av hög kvalitet på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Fujitsus virtuella klientstrategi minskar tidsåtgången och risken vid driftsättning och hantering.

Virtuella klienter

Fujitsus lösningar för datorvirtualisering bygger på den bästa virtualiseringsteknik i klassen och beprövade infrastrukturprodukter.

Vår omfattande projekterfarenhet och breda expertkunskap inom virtualisering gör att vi kan levereras heltäckande lösningar för hela livscykeln – från konsultation, utvärdering och design till implementering och fortlöpande hantering och underhåll.

Fujitsus virtuella klientlösningar kan hjälpa dig att:

  • Minska tiden, kostnaden och arbetsinsatsen för hantering genom centralisering
  • Förbättra tillgängligheten och säkerheten hos virtuella datormiljöer
  • Snabbt driftsätta nya operativsystem eller tillämpningar  
  • Se till att din organisation alltid ligger steget före när det gäller teknikutveckling
  • Stödja BYOD-initiativ för att mobilisera affärstillämpningar och optimera slutanvändarnas produktivitet
  • Välja från ett fantastiskt sortiment av kraftfulla, effektiva och säkra slutpunktsenheter