Bibehåll kontrollen, med rätt lösningar för mobilsäkerhet! Bibehåll kontrollen, med rätt lösningar för mobilsäkerhet!
Bibehåll kontrollen, med rätt lösningar för mobilsäkerhet!
Intel® Core™ vPro™ processor family

Lösningar för mobilsäkerhet

Förlorar du kontrollen över de mobila enheterna? Är du rädd för dataintrång och att regelverk inte efterlevs? Ta en titt på lösningar för mobilsäkerhet.

Förlorar du kontrollen över de mobila enheterna? Är du rädd för dataintrång och att regelverk inte efterlevs? Ta en titt på lösningar för mobilsäkerhet.

Företag i dag drar nytta av fördelarna med att använda smartphones och surfplattor i verksamheten. Affärsprocesserna på mobila enheter kan höja produktiviten betydligt, men om de inte hanteras på rätt sätt finns det risk för höga kostnader. Är företagets känsliga data säkra och under kontroll? Har rätt personer åtkomst till rätt mobilverktyg? Utan kontroll kan riskerna snabbt överväga fördelarna.

Så se till att hitta rätt lösning för mobilsäkerhet för företaget, så att ni kan dra nytta av alla fördelar med mobiltekniken!

Vi på Fujitsu ser till att mobilkommunikationen är säker. Säkerhet som genomdrivs överallt där data förekommer, så att du har kontroll över alla delar i den växande mobilmiljön. Fujitsu erbjuder säkerhetslösningar för mobila enheter med en banbrytande säkerhetsarkitektur som fungerar på enhets-, program- och nätverksnivå.

Med säker spårning genomdrivs säkerhetspolicyerna, potentiella hot upptäcks och säkerhetsinställningarna justeras på ett smart sätt, så att riskerna minimeras. Enheter som inte följer de förinställda säkerhetspolicyerna upptäcks enkelt med säker spårning och de inställda åtgärderna vidtas.

Säker åtkomst. Med Fujitsus tjänster för hantering av mobila enheter kan IT-avdelningen ge användare säker och krypterad åtkomst till specifika affärsprogram från smartenheter. Det är ett enkelt och flexibelt sätt att bemöta den växande efterfrågan på åtkomst till företagsnätverk och verksamhetskritiska program från mobilenheter.

Säker gateway ger smart säkerhet i nätverket. Med gateway och funktionerna för säker åtkomst kontrollerar du åtkomsten till alla företagsprogram och loggar all mobiltrafik för efterlevnad och rapportering.

Det är därför det är bra att samarbeta med Fujitsu.

Ta kontakt med oss – vi har produkter och tjänster som hjälper dig att implementera lösningar för mobilsäkerhet.


Kontakta oss