The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Skapa en människocentrerad arbetsplats

Är din arbetsplats redo för framtiden?

Om du tittare efter kan du se hur framtidens arbetsplats just nu håller på att realiseras runt omkring dig. En ny generation medarbetare och mognare mobilteknik driver utvecklingen mot en mobil verksamhet. I detta ingår BYOD, en modernisering av tillämpningarna och tekniska samarbetslösningar, något som gör att även den mest flexibla IT-avdelning ställs inför komplexa utmaningar när det gäller säkerhet och hanterbarhet.

De smartaste organisationerna agerar nu för att vända utmaningarna till fördelar och skapa konkurrensfördelar. Att hitta en jämvikt mellan vad användarna förväntar sig och vad företagen behöver kan emellertid vara en tuff uppgift – såvida du inte vet vilka frågor du ska ställa.

Just have a look at this video for a short insight of how workplaces will evolve.

Vi på Fujitsu kan hjälpa dig att ställa de rätta frågorna om hur du ska mobilisera och modernisera din verksamhet. Svaren du får kan hjälpa dig att skapa en arbetsplats där det råder balans mellan medarbetarnas autonomi och ledningens kontroll för bästa möjliga affärsresultat. Medarbetare får den flexibilitet som behövs för att de ska kunna arbeta var de än befinner sig och vara så produktiva som möjligt, men inom ramen för en hanterad struktur som tryggar företagets framgång i framtiden.
Vi förstår att jobbet inte längre är något man går till, det är någonting man gör. Välkommen till den människocentrerade arbetsplatsen.

I takt med att material och teknik utvecklas förändras kontoren. Den här förändringen sker allt snabbare och nu handlar den även om var och hur människor arbetar. Världen är din arbetsplats. Titta på vår video här.

Mer information Stäng