The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Framtidens arbetsplats

Världen förändras. Det gör arbetsplatserna också. Människor idag har nya och högre förväntningar på sina arbetsgivare, och den snabba tekniska utvecklingen gör förväntningarna möjliga att uppfylla. På arbetsplatserna är olika generationer representerade, och alla har skiftande behov och önskemål. Konkurrensen om talangerna är dessutom hårdare än någonsin. Det gör att varje företag måste vässa sin attraktionskraft. Det gäller att leva upp till medarbetarnas olika förväntningar. Arbetsplatserna måste kunna passa alla generationer – från femtiotalister till nittiotalisternas efterföljare. En arbetsplats som motsvarar förväntningarna från arbetsstyrkans olika åldersgrupper får en enorm konkurrensfördel som gynnar verksamheten.

Samtidigt kan medarbetarnas frihet och flexibilitet även utsätta affärerna för en del risker. Det betyder att IT-avdelningen måste återfå kontrollen på framtidens arbetsplats. Hur ska det gå till? Genom att ansluta människor, data och teknik till varandra - men på ett säkert sätt. Hur ska företaget tackla denna utmaning? Genom att hitta en partner som kan göra utmaningarna till möjligheter. Framtidens arbetsplats kan nämligen göra medarbetarna nöjda utan att offra IT-säkerheten. Fujitsu kan hjälpa er på resan till er framtida arbetsplats. Med vår hjälp får medarbetarna flexibilitet att kunna arbeta där de vill, när de vill. IT-avdelningen säkrar verksamheten. Och företaget får maximalt affärsresultat.  Mer information finns på den här sidan, och du kan också titta på klippet.()

Visa detaljer Dölj detaljer Vad Fujitsu erbjuder

Fallstudier / vitböcker

grafik

annat